News

EN Полагане на бетон при студено време (под +5° С)

EN Полагане на бетон при студено време (под +5° С)

При студено време химичните процеси се забавят, така че с по-бавна хидратация, очакваните свойства на бетона също се забавят. Бетонът се нуждае приблизително два пъти по-дълго от времето за развитие на якост при + 5 ° С в сравнение с + 20 ° С. При около -10 ° C процесът на втвърдяване спира напълно. Ако се допусне измръзването на бетона, той ...

More

EN Влагане на добавки към бетон за зимни атмосферни условия

EN Влагане на добавки към бетон за зимни атмосферни условия

С настъпването на зимата ,студеното време взема превес.  Важен е изборът на бетон и неговото качество. Обърнете се към нашите специалисти, за да получите повече информация относно параметрите на бетона, който ние произвеждаме. Повече информация за „Полагане на бетон при студено време (под +5° С)”  - ВИЖ ПОВЕЧЕ

More

Нагоре