Testing laboratory

Нашите бетони са сертифицирани от Научноизследователски строителен институт-НИСИ ЕООД.


В независимата лаборатория за строителен контрол към НИСИ се провеждат  редови изпитвания на произвеждания от нас  бетон.

От всяка произведена партида, се взима мострено количество бетон, с което се определя консистенцията чрез слягане посредством конус на Абрамс. Измерва се и се записва : дата, час, температура на приготвената смес, температура на околната среда и  обемното тегло на пробното тяло.Пробните тела се маркират ясно и трайно без да им се нанасят повреди.

Готовите пробни тела отлежават в контролирана среда до достигане на възраст за изпитване.

  „Интербетони” ООД работи с химически добавки на BASF

 

Нагоре