News

EN Полагане на бетон при студено време (под +5° С)

EN Полагане на бетон при студено време (под +5° С)

При студено време химичните процеси се забавят, така че с по-бавна хидратация, очакваните свойства на бетона също се забавят.

Бетонът се нуждае приблизително два пъти по-дълго от времето за развитие на якост при + 5 ° С в сравнение с + 20 ° С. При около -10 ° C процесът на втвърдяване спира напълно.

Ако се допусне измръзването на бетона, той не може да изпълнява ролята си на конструктивен материал. Структурата на замръзналия бетон е нарушена. Липсва връзка между циментовия камък и зърната на добавъчните материали. В изложения на преохлаждане бетон се образуват ледени кристали, които увеличават обема си и “разбухват” бетона. Ето защо, в хладния сезон винаги преди планираното бетониране наблюдавайте времето и ако е необходимо, вземете предпазни мерки.

Произведения бетон трябва да бъде съобразен с околната температура, като се следят изискванията за  минимална температура и след това да се предпази от топлинни загуби. Найлоновото фолио, често не е достатъчно, тъй като то не предпазва от студ. Използвайте термоизолационни подложки, рогозки или панели.

При полагането на бетон върху пясъчна основа или бетонова подложка, охлаждащият ефект трябва да се наблюдава отдолу: бетонът остава "отворен" по-дълго, и времето за шлайфане се увеличава . При самоуплътняващ се бетон (SCC), може да седиментира , заради по-дълъгото "отворено време".

От якост на натиск от около 5 N / mm2, бетонът е устойчив на замръзване. То става  когато бетона се държи при температура най-малко + 10 ° С, в продължение на три дни. Бавно втвърдяващите цименти увеличават времето.

За температури на въздуха между + 5 ° C и - 3 ° C, температурата на бетона трябва да е поне + 5 ° C , по време на отливането. Когато  се използват нискотермични цименти, така наречените NW-цименти, или ниско съдържание на цимент по-малко от 240 кг / m³,  температурата на бетона , който се отлива трябва да бъде най-малко + 10 ° С

Ако температурата на въздуха спадне под -3 ° C, температурата на бетона трябва да е поне + 10 ° C , по време на отливането. След това бетонът трябва да остане топъл за най-малко три дни + 10 ° С. Ако това не се постигне чрез топлоизолационни мерки, температурата  трябва да се поддържа с калорифери и други отоплителни уреди да загряване на помещенията, които са под излятата плоча, като целта е в рамките на поне три дни температурите в тях да са поне +10° С  или докато бетонът не достигне своята устойчивост на замръзване.

Мерките, които са възможни от страна на производителя на бетон, при зимни условия трябва да се решават по-рано:

  • Използване на цименти с висока якост и висока топлина
  • Увеличаване на съдържанието на цимент
  • Намаляване на стойността на водоциментното съотношение
  • Използването на топъл бетон

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ЗА ВАС СТРОИТЕЛИ

Мерките, които трябва да бъдат взети на строителната площадка са например:

  • Измерете температурата на околната среда, за да започнете каквото и да е действие
  • Избягване на дълги часове на изчакване на строителната площадка.
  • Използване на топлоизолационни материали (рогозки, дъски) или алтернативно отопление на околната среда по различни методи
  • Ако термозащитата не може да се положи директно върху бетона, той трябва да се пази от течение под нея
  • По време на втвърдяването бетонът трябва да бъде пазен не само от загуба на топлина, но и от загуба на влага, тъй като при студено и/или сухо време влажността на въздуха е много ниска
  • Не бетонирайте върху замръзнала земя, лед или сняг

Използването на химически добавки не  решава проблема с ниските температури. Те са ефективни, но използването им трябва да става в разумни граници, защото не може да се разчита само на тяхното действие.  Това, че в бетона е поставена химическа добавка, не отменя задължението на строителя да вземе допълнителни мерки за защита на бетона от студа

Back

Нагоре