Новини

Бетониране при горещо време

Бетониране при горещо време

При температура на въздуха - 25 °С , отн. влажност на въздуха - 50 %, температура на бетона - 25 °С и скорост на вятъра - 4 m/s , интензитета на изсъхване е около 0,8 kg/m2 х h т.е.( след един час съдържащата се в горните 5 mm вода се е изпарила).


 

\

Няколко мерки могат да предпазят бетона и да улеснят постигането на добри резултати.

Основните задачи при изливането на бетон през лятото са:

1 да се предотврати ранна загуба на вода от бетона

2 да се предотврати преждевременно втвърдяване на бетона поради твърде бързо съхнене.

Ако тези мерки не бъдат взети, може да се появят следните проблеми:

 • затруднена окончателна обработка

 • напукване

 • пукнатини от свиване

 • отслабване на бетона

 • прегаряне


 

Предпазни мерки при бетониране в горещо време

 • Преди полагането арматурата, кофража или основата трябва да се намокрят. Появилите се локви трябва да се отстранят.

 • Да бъде плануван достатъчно персонал.

 • Количествата пресен бетон трябва да са съчетани с интервалите на доставка и възможността за полагане. Не трябва са съществуват никакви времеви закъснения.

 • Изливане на бетона от бетоновоза колкото е възможно по-бързо. Продължителното въртене на бетоновоза на обекта може да доведе до нежелано повишение на температурата.

 • При изливане в много горещо време се старайте да предпазвате бетона от пряка слънчева светлина.

 • Използвайте мокри покривни материали до окончателните довършителни работи .

 • Ако е необходима довършителна работа на хоризонтална повърхност, откривайте само малка част точно пред изпълнителите. След довършителната работа покривайте отново.

 • Поддържайте покривните материали мокри.

 • Осигурете достатъчно персонал и оборудване за довършителните работи по бетона.

 • При изключително горещо време може би ще бъде разумно да започнете работа след обед, за да се възползвате от по-ниските вечерни температури.

 • Внимавайте с промените във времето. Лекият бриз в горещ и сух ден не трябва да се игнорира. Скоростта на изпарение на влагата от прясно излят бетон ще се увеличи четирикратно, когато скоростта на вятъра нарасне до само 15 км/час в горещ ден.

 • Започнете да подпомагате втвърдяването веднага щом е възможно, като ползвате метод, който ще гарантира минимални загуби на влага и ще пази бетона от температурни крайности.


 

Грижи за бетона при бетониране в горещо време

Подпомагането на втвърдяването представлява защита на пресния бетон от изпаряване и температурни крайности, които могат да повлияят неблагоприятно на хидратацията на цимента. За да може бетонът да получи потенциална якост и устойчивост, той трябва да има:

 • Достатъчно вода за хидратацията на цимента и

 • Температура, благоприятна за поддържане на бърза и непрекъсната химическа реакция.

 • За да се осигурят тези условия, бетонът трябва да се пази от вредното въздействие на вятъра, слънцето и променливото време. Тъй като 20°C се счита за идеалната температура за хидратация, желателно е температурата на бетона да се поддържа на или около тази стойност по време на втвърдяването.

   

Абсорбиращи покрития

Абсорбираща среда като пясък, зебло или друго грубо платно задържа водата на повърхността на бетона по време на втвърдяването.
Всяка такава среда трябва да се поддържа постоянно влажна, докато бетонът се втвърдява, защото ако се допусне изсушаване на покритието, то ще абсорбира влагата от самия бетон. Периодичното изсушаване и мокрене на покритието може да причини напукване.

Използването на дървени стърготини като покритие не се препоръчва, защото понякога забавя втвърдяването на бетона заради действието на захарта в мъзгата, съдържаща се все още в стърготините.

Втвърдяване с добавяне на вода

На теория заливането или потапянето, както и пръскането във вид на водна мъгла са по-добри от методите на задържане на влагата, посочени по-горе, но те не винаги са възможни поради условията на обекта.

Необходими са грижи, за да предотвратяване на големи температурни разлики между бетона и околната среда при втвърдяването, така че да се избегне възможната поява на пукнатини поради температурните градиенти в бетона. Това обикновено се нарича напукване от термичен шок.

Водозадържащи материали

Химичните или течните мембрани стават все по-популярни защото са лесни за употреба. Те могат да се прилагат чрез ръчно или механично пръскане.
Тези мембрани са от четири категории: на восъчна основа, на основата на хлориран каучук, на смолиста основа и на основата на поливинил ацетат.
Когато изсъхне, съединението на мембраната създава пароизолация на повърхността на бетона. Водата в бетона е изолирана и се създават добри условия на втвърдяване.
Трябва да се внимава в избора на подходящо мембранно покритие, като се взема предвид неговата съвместимост с планираната окончателна обработка на бетона.

Механични бариери

С употребата на водонепроницаеми строителни картони или пластмасово фолио /полиетиленови платна/ може да се предотврати изпаряването на влагата от бетона.

Който и да е материал, използван като механична бариера срещу изпарението трябва да се постави над бетона веднага щом материалът няма да причини повреда на повърхността. Краищата на материала трябва да се застъпват с десетина сантиметра и добре да се уплътняват с пясък, лепяща лента, замазка или дървени дъски.

Добра, макар и невинаги използвана практика е да се навлажни повърхността на бетона с пулверизиращ воден спрей непосредствено преди поставянето на покритието върху бетона.

Избягвайте да добавяте вода към бетоновата смес.

Допълнителната вода, добавена към компонентите на бетоновата смес, може да влоши качеството на излетия бетон. Мокрият бетон проявява тенденция да се разделя и да добива прекомерно свойство на водоотделяне. Водата се отделя на повърхността и при определени условия бързо се изпарява, което може да причини напукване.
По-добра обработваемост и по-дълги времена на свързване се постигат с помощта на химически добавки.


 


 

Добавянето на вода води до :

 • По-ниска якост на натиск

 • Разделяне/сагрегиране на бетоновата смес при определени условия, което води до променливо качество в цялата маса на бетона

 • Напукване: когато има твърде много вода, ще има и по-ниска издръжливост на опън, както и тенденция на свиване с последващо напукване

 • Запрашаване и лющене: отделянето на излишната вода извлича на повърхността много и различни дребни частици.

 • Пясъчни ивици: отделянето на излишната вода по страните на кофража отмива циментовата паста и оставя грозна ивичеста повърхност

 • Замърсяване: излишната вода в бетона причинява замърсяване на бетона от земното платно, което води и до различни проблеми с качеството

 • Пропускливост: кухините, останали след изпаряването на излишната вода, позволяват проникването на вода през стените и подовете.

 • Чисти загуби: скъпи ремонти, а в крайни случаи и разрушаване и изграждане наново за сметка на изпълнителя.

   

Защо е необходимо подпомагане на втвърдяването


 

 • Якостта на бетона нараства с времето, ако условията на втвърдяване са благоприятни и якостта на натиск на правилно втвърдения бетон е до100% по-висока от якостта на бетон, чието втвърдяване не е подпомагано.

 • Правилно втвърдените бетонни повърхности се износват по-малко.

 • Намалено е напукването при изсъхването.

 • Гарантира се по-добра водонепроницаемост на конструкцията.

Когато подпомагате втвърдяването:

 • Започвайте работа веднага щом е възможно след изливането на бетона.

 • За правилно втвърдяване бетонът се нуждае от влага.

 • Процесът задължително трябва да бъде непрекъснат. Редуването на сушене и мокрене води до появата на пукнатини.

 • Ако бетонът изсъхне, което може да се случи при горещо време, химическите промени спират от момента, в която бетонът загуби влагата си.

 • Идеалната температура е 20-22°C.

 • Подпомагайте втвърдяването поне 7 дни.

 

Назад

Нагоре