Транспорт и Доставка

Бетоновози с обем от 7 - 10 куб/м                                           

                                                                               

Лист за безопасност при работа с бетон помпа

                                                                                                             

    

 

Подходите и вътрешните пътища трябва да бъдат пригодени за тежки машини с общо тегло до 48т и минимална височина от 4м

 

 

Схема на неоходимите минимални  отстояния и габарити на бетонпомпите за достъп до обекта

 

На работната площадка

Отстояние от изкоп                                                                                                натиск на опорите

 

                                      Untergrund

                                А  ~ 1x T

 

Минимални отстояния при работа в близост до електропреносна мрежа

► Abstand zu Stromleitungen

 

Безопасно отстояние

сухо време

мъгла / дъжд

До 1kV

До 110 kV

До 220 kV

Необозначено напрежение

10м

 

Габарити и работна схема бетон помпа - 36m 150MX36

Габарити и работна схема бетон помпа - 52m XZ5-170

Нагоре